npbm logo nieuw

Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren

Hoe werkt Ben Wortelboer

Maatwerk is leidend. Maar een aantal stappen in de werkwijze ligt vast omdat Ben een wettelijk professioneel vertegenwoordiger en belangenbehartiger is.
 
Stap 1.  De cliënt zelf, de familie of de hulpverlening vraagt Ben om contact op te nemen. Dit kan per mail of telefoon. (zie contact)
 
Stap 2.  Ben organiseert een afspraak om kennis te maken met alle betrokkenen. Het gesprek is meestal in de woning of op de verblijfplaats van de hulpvrager. Daarbij kunnen zowel de hulpvrager, als familieleden, hulpverleners en andere naaste betrokkenen worden uitgenodigd. In de kennismaking staat centraal: ‘Wat is de vraag precies en is Ben de juiste persoon?
    
Soms wil een van de partijen graag eerst afzonderlijk kennismaken met Ben. In overleg is dit mogelijk.
 
Stap 3.  Bij akkoord vraagt Ben een beschikking aan bij de rechtbank. Wanneer de rechter aanvullende informatie nodig heeft vraag hij de aanvrager om op de zitting te verschijnen. De mentor gaat dan natuurlijk mee. Heeft de rechter voldoende informatie gekregen dan besluit de rechter vaak dat de cliënt niet hoeft te verschijnen op de zitting.
 
Stap 4.  Het officiële mentorschap begint nu:
 
Stap 5.  Intakegesprek over doelen.  Concrete afspraken over samenwerking.