npbm logo nieuw

Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren

Wat doet een goede zorgmentor

Sommige volwassenen kunnen door een ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed
     voor hun eigen belangen opkomen. Bijvoorbeeld omdat ze dementeren,
     psychiatrische en/ of verslavingsproblemen hebben, of verstandelijk beperkt zijn.
     Zij kunnen baat hebben bij een zorgmentor.
 
Een zorgmentor wordt altijd aangesteld door de kantonrechter. De zorgmentor
    neemt -namens de persoon van wie hij mentor is- besluiten over zijn of
    haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor treedt
    ook op wanneer hij vindt dat in de zorg fouten worden gemaakt of dreigen
    te worden gemaakt.
    De mentor regelt géén financiële zaken; dat doet een bewindvoerder.
 
Soms wordt een familielid, vriend of vriendin zorgmentor. Maar als die
    mogelijkheid er niet is, kan de kantonrechter een professioneel
    mentor benoemen. Dat gebeurt altijd op verzoek van de persoon
    zelf, van de familie, of van betrokken hulpverleners.
 
Ben Wortelboer is professioneel zorgmentor in Noord-Nederland. Hij heeft
    een brede en jarenlange ervaring als begeleider van mensen met complexe
    problemen. Ben’s motto is: ´Doe wat je zelf kunt doen, ik help je als dat
    nodig is en als je het zelf ècht niet kunt, kom ik in actie.´
 

Over professioneel mentorschap:

 • Ben Wortelboer is lid van de NBPM
  npbm logo nieuw
    
 • Wat betreft de kwaliteitseisen houdt hij zich aan de door NBPM opgestelde regels :
  • Verklaring gedragscode – integriteit
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Eisen om jaarlijkse bijscholing te volgen
  • Klachten reglement

Meer weten over Ben Wortelboer? Klik hier.